Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor plné moci.

                       

                

         
 

Vzor

                                            Plná moc  

                Já ……………………………        datum nar……………………………
Bytem  č.. Lužická ………………………… v Ostravě Výškovicích  PSČ 700 30,
              uděluji plnou moc panu …………………………….  datum nar.  ………………..
 bytem č.  Lužická ………………………….v Ostravě Výškovicích  PSČ 700 30,
                        aby mě zastupoval jakožto vlastníka bytové jednotky číslo …Lužická …………………v Ostravě Výškovicích PSČ 700 30,
na shromáždění vlastníků společenství pořádaném dne 7.12. 2015 a uděluji mu tímto hlasovací právo v plném rozsahu.


V Ostravě dne:

 

                                                                                                                                                                                                                             podpis vlastníka                        podpis zastupujícího