Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků 2020

                                 Zápis

         Volební  shromáždění vlastníků Lužická 504/6; 505/8; 506/10; 507/12

             konané dne 9. března 2020  v 18.00 hod v Zasedací místnosti SVJ

                                            vchodu č. 10.              

 

Přítomni dle presenční listiny 18 vlastníků a 1. zástupce SBD NH. Účast podle podílů 52 %. Shromáždění je usnášení schopné.

Přiložená prezenční listina

Program:

  1. Zahájení shromáždění, informace o počtu přítomných.
  2. Projednání a schválení programu shromáždění;
  3. Volba skrutátorů, zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu.
  4. Zpráva o hospodaření  SVJ za rok 2019
  5. Zpráva revizorky za rok 2019
  6. Volby výboru a revizora na další období.
  7. Projednání plánu oprav na rok 2020
  8. Různé
  9. Závěr

                                         

 

 

Od. 1. Shromáždění  zahájil v 18.00 hod.  předseda společenství pan Miroslav Běhůnek. Podal informaci stavu přítomných a o podílech vlastníků.

11 bytů SBD NH,v podílech 19 %.

36bytů ve vlastnictví, v podílech 81 % vlastníků,

12 garáží v osobním vlastnictví

2 garáže SBD NH

Od. 2.

 schválení programu  shromáždění.

 

 

 

HLASOVÁNÍ 2.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

52,09 %

50,00%

100.00%

0,00%

0,00 %

schváleno

 

 

Od. 3. Volba skrutátorů – Navrženi skrutátoři páni Rudolf Studenský a Robert Žídek, zapisovatelka Jarmila Švrčulová a ověřovatelé zápisu paní Katarína Teuerová a pan Tomáš Hapla

 

 

 

 

 

HLASOVÁNÍ 3.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

52,09 %

50.00%

100.00%

0,00%

0,00%

schváleno

 

      Od. 4.    Zprávu o hospodaření přednesl předseda společenství Miroslav Běhůnek seznámil přítomné s účetní uzávěrkou za uplynulý rok, podal podrobnou zprávu o činnosti SVJ za uplynulé období 5. let. Příloha č. 1.

 

 

 

 

HLASOVÁNÍ 4.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

52,09 %

50.00%

100.00%

0,00%

0,00%

schváleno

 

 

Od. 5.   Revizní zprávu za rok 2019 přednesla revizorka paní Paličková Marie. Zpráva přiložena k zápisu. Společenství bere zprávu na vědomí. Příloha č. 2.

 

 

Od.6. Volby výboru a revizora SVJ                                                  výsledky hlasování

Navrženi do výboru  jsou :   Miroslav Běhůnek předseda                      100%  hlasů

                                             Jarmila Švrčulová  místopředseda              100% hlasů

                                               Rudolf Studenský člen výboru                 100% hlasů

Revizor     :                            Marie  Paličková                                       100% hlasů

O všech kandidátech se hlasovalo samostatně, nové funkční období na 5. let začíná 10. 3. 2020.

                          

 

 

 

HLASOVÁNÍ 6.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

52,09 %

50,00%

100,00%

0,00%

0,00%

schváleno

 

 

Od. 7. Projednání oprav na rok 2020

Výbor navrhl kompletní výměnu dlažeb na schodištích u vstupu na všech vchodech. Předložené návrhy byly pozastaveny. Byl předložen návrh na oslovení projektanta, který zpracuje projekt na opravu vstupních schodišť. Shromáždění odsouhlasilo cenu projektu -  do 40.000,- Kč.

Shromáždění také navrhlo použít jiné materiály než kameninový koberec a oslovit větší množství firem k výběrovému řízení. Informovat vlastníky bude výbor na webu SVJ www.svjluzicka.estranky.cz

 

 

 

HLASOVÁNÍ 7.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

52,09 %

50,00%

100%

0,00%

00,00%

schváleno

 

 

Od. 8.  V různých bylo projednáno:    

Pan Drahotušský: Dotaz na opravu vzduchotechniky na vchodě č.12 u pana Kocura. Odpověděl předseda SVJ. Dále navrhl změnu materiálů na opravu vstupů a schodišť domu.

Pan Krč:  navrhl poslat žádost na obecní úřad O-Jih za společenství na vykácení dřevních porostů kolem celého chodníku mezi naším bytovým domem a  domovem pro seniory LADA.   Důvodem jsou přerostlé dřeviny, stínění domu a nebezpečí v případě vyvrácení způsobí možnou škodu na našem domě. Společenství souhlasí.

Pan Hapla: upozornil na rušivé praskání v topném systému. Praskání je způsobeno tepelnou roztažností systému.

Pan Žídek:  navrhl zveřejňovat častější informace na naší webovou stránku  o závadách a opravách v domě.

Pan Šída:  návrh e-mailové diskuze k plánu oprav

Od. 8.

Na závěr poděkoval předseda společenství všem přítomným za

aktivní účast na tomto jednání a nově zvolenému výboru a revizorce

hodně úspěchů v dalším funkčním období.

 

Předseda: Miroslav Běhůnek                                Ověřila: Katarina Teuerová

        Zapsala:   Jarmila Švrčulová                                           Ověřil :  Tomáš Hapla