Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků 2019

                                 Zápis

          Shromáždění vlastníků Lužická 504/6; 505/8; 506/10; 507/12

             konané dne 6. května 2019  v 18.00 hod v Zasedací místnosti SVJ

                                            ve vchodě 10.              

 

Přítomni dle presenční listiny 18 vlastníků a zástupce SBD NH. Účast podle podílů 62 %

Přiložená prezenční listina

Program:

  1. Zahájení shromáždění, informace o počtu přítomných.
  2. Projednání a schválení programu shromáždění;
  3. Volba skrutátorů, zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu.
  4. Zpráva o hospodaření  SVJ za rok 2018
  5. Zpráva revizorky za rok 2018
  6. Projednání plánu oprav na rok 2019
  7. Různé
  8. Závěr

                                         

 

 

Od. 1. Shromáždění bylo zahájeno v 18.00 hod.  řídil předseda společenství pan Miroslav Běhůnek. Podal informaci stavu přítomných a o podílech vlastníků.

12 bytů SBD NH,v podílech 21,35 %.

36bytů ve vlastnictví, v podílech 78,65 % vlastníků,

3 vlastníci garáží cizí+ 8 =celkem 11 garáží v osobním vlastnictví

3 garáže SBD NH

Od. 2.

 schválení programu dnešního shromáždění.

 

 

 

 

HLASOVÁNÍ 2.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

62,04 %

50,00%

100.00%

0,00%

0,00 %

schváleno

 

 

Od. 3. Volba skrutátorů – Navrženi skrutátoři páni Studenský a Kočvara, zapisovatelka Jarmila Švrčulová a ověřovatelé paní Dana Boháčová a pan Jiří Polák.

 

 

 

 

HLASOVÁNÍ 3.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

62,04 %

50.00%

100.00%

0,00%

0,00%

schváleno

 

      Od. 4.    Zprávu o hospodaření přednesl předseda společenství Miroslav Běhůnek

Za uplynulé období bylo provedeno:  

 Montáž dvířek na poštovní schránky ve všech vchodech.

 Výměna teplovodního potrubí v IŠ včetně hlavních ventilů na vchodech č. 6. a  8.

 Oprava vypáčených dveří v kočárkovně na vchodě č. 6.

 Výměna a instalace digitálních čidel na radiátorech s dálkovým odpočtem.

 

Dále seznámil přítomné s účetní uzávěrkou za uplynulý rok, podal podrobnou zprávu o hospodaření SVJ. Příloha č. 1.

 

 

 

 

HLASOVÁNÍ 4.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

62,04 %

50.00%

100.00%

0,00%

0,00%

schváleno

 

 

 

 

Od. 5.   Revizní zprávu za rok 2018 přednesla revizorka paní Paličková Marie. Zpráva přiložena k zápisu. Společenství bere zprávu na vědomí. Příloha č. 2.

 

Od. 6. Projednání oprav na rok 2019

Výbor navrhl výměnu měřáků v tomto roce na teplou a studenou za elektronické měření  u firmy ProDomy.

 

 

 

HLASOVÁNÍ 6.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

62,04 %

50,00%

100%

0,00%

00,00%

schváleno

 

Od. 6.1.  Projednání oprav na rok 2019

Výbor navrhl celkovou opravu schodišť a podest na všech 4.vchodech s důvodu špatného stavu dlažeb. Společenství pověřuje výbor k přípravě projektu a podle navrženého projektu, následně výběru firmy k realizaci oprav. Předpokládaná celková cena cca 160 tis. Kč

 

 

 

 

HLASOVÁNÍ 6.1.

 

 

 

Potřebná

Skutečná

                                 ze skutečné účasti

Výsledek

účast

 účast

Kvorum

  Pro

  Proti

Zdržel se

 hlasování

50,00%

62,04 %

50,00%

59,84%

3,2%

0,00%

schváleno

 

 

Od. 7.  V různých bylo projednáno:    

Pan Drahotušský: špatný technický stav kanalizace (zapáchá) ve sklepě na  vchodě č.12 Nutno objednat Ovak nebo odbornou firmu k vyřešení vzniklého problému.

Pan Kocur: byt č. 10 vchod 12, v zimním období sráží se vlhkost v IŠ cca 0,5 l denně. Výbor řešil formou reklamace u zateplovací firmy. Tato vadu neuznala. Nabídla řešení, ktré je velmi drahé. Výbor postoupí tento problém projektantovi a na základě jeho návrhu bude problém řešit.

Pan Běhůnek: upozornil na povinnost všech vlastníků, členů družstva a nájemníků o ukládání věcí, nábytek, dveře a podobné věci  do  společných prostor domu je nepřípustné. Jedná  se o černou skládku. Pokud dojde k odcizení nebo poškození těchto věcí, jsou majitelé bez nároku na úhradu vzniklé škody!!!

Paní Švrčulová: navrhla vyvěsit upozornění o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad, organizovaný obecním úřadem O-Jih   dne 13.6.2019 .

 

 

Od. 8.

Na závěr poděkoval předseda společenství všem přítomným za

aktivní účast na tomto jednání.

 

Předseda: Miroslav Běhůnek             Ověřovatelé dle zápisu

​Zapsala: Jarmila Švrčulová

 

zprava-o-hospodareni-2018.jpgzprava-revize.jpg