Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cenová nabídka na vstupní schodiště

Zveřejňujeme nabídku na opravu schodů, která bude odsouhlasena vlastníky na schůzi vlastníků, pravděpodobně

per rollam ( oběžník) zaslaný na emaily vlastníků. Pokud nedojde k uvolnění současného stavu.

Kameninové koberce nebyly na minulé schůzi odsouhlaseny, tak firma TEKEL nabídla kameninové chody.

Vis nabídka.

TEKEL, s.r.o.

TEKEL s.r.o.                                                                                                                        speciální stavební práce

Venclíkova 51

700 30 Ostrava                                                                                                                                                                            .

e-mail kunc@tekel.cz                                                                                                       tel.: 731 133 000, 731 133 001

 

 

Společenství vlastníků Lužická

504,505,506,507

Lužická 505/8

Ostrava – Výškovice

 

Cenová nabídka na repasi vstupních schodišť do obytných domů Lužická č. 6, 8, 10, 12.

 

Na základě osobní prohlídky zjištěn aktuální stav: dlažba na schodech a podestách je vlivem povětrnostních podmínek a použití proti mrazových posypů místy uvolněna. Podesty ani schody nemají přesah do boků, tak aby odtékající voda nestékala přímo na boční stěny schodiště nataženého marmolitem. Zábradlí je kotveno z vrchu do schodů.

 

Navrhovaná varianta řešení:

Stávající dlažbu jak na schodech – nástupnicích a podstupnicích vč. podesty plošně osekat na mínus 5cm. Osekán bude také stávající sokl ze stejné dlažby jako je schodiště. Následně provést osazení nových schodišťových profilů o tl. 4cm (celoplošně tryskaná nástupnice   a   leštěná   podstupnice).   Následně   provést   osazení   obrub   na   podestách. V prostoru mezi schody a obrubami provést dlažbu (celoplošně tryskanou) ve stejném dekoru TA104 jako jsou schody a obruba. Provést zaspárování, doplnění leštěného soklíku. Po ukončení budou veškeré teracové prvky budou umyty a ošetřeny napouštědlem na teraco a kámen.

Zábradlí:

Navrhujeme provést demontáž zábradlí a provést úpravu zábradlí tak, aby po osazení chodů a profilů na schodišti a podestě bylo kotveno z boku do stěn schodiště.

Nájezd pro kočárky:

Nájezdy budou kovové. Důvodem je lehčí konstrukce, lepší údržba, která má významně minimální   vliv   na   jednotlivé   profily schodů. Navrhované   řešení   je použito u okolních domů.

 

Rozsah prací s kalkulací:

Vchod č. 6

 1. Demontáž – bourání původních schodišťových prvků jak na schodišti tak na podestě.

15,45m2                     x          2 100,- Kč/m2             =          32 448,- Kč

 1. Odvoz stavební suti na OZO

1kpl                             x          3 000,- Kč/kpl             =          3 000,- Kč

 1. Oplocení schodiště po demontáži zábradlí po dobu provádění prací

1kpl                             x          2 000,- Kč/kpl             =          2 000,- Kč

 1. Modeláž podkladů a příprava na osazení nových teracových prvků

1kpl                             x          10 000,- Kč/kpl           =          10 000,- Kč

 

 1. Nové schodišťové L prvky – dodávka (každý schod bude ze třech dílů), úprava prvků na místě, osazení

16,6bm                       x          3 950,- Kč/bm             =          65 570,- Kč

 1. Nové obruby, úprava prvků na místě, osazení

2,6bm                         x          1 950,- Kč/bm             =          5 070,- Kč

 1. Dodávka a pokládka teracové dlažby (30x30cm), úprava prvků na místě

6,745m2                     x          1 850,-Kč/m2              =          12 478,-Kč

 1. Dodávka a osazení teracového soklu (dl.30x v.12cm), úprava prvků na místě

2,11bm                       x          1 500,-Kč/bm              =          3 165,-Kč

 1. Napuštění schodišťových profilů ochranným prostředkem určeným pro teraco. (nejedná se o lakování se silnou vrstvou nátěru).

15,45m2                     x          290,-Kč/m2                 =          4 481,- Kč

 1. Demontáž, úprava a montáž zábradlí, dodávka nájezdů pro kočárky

1kpl                           x          10 000,- Kč/kpl           =          10 000,- Kč

 1. Přesun hmot 10% z částky 148 212,- Kč                                               14 821,- Kč

 

 1. Dovoz prvků 1kpl                         x          5 000,- Kč/kpl             =          5 000,- Kč

Cena celkem bez DPH                                                                                   168 034,-Kč

 

Vchod č. 8

 1. Demontáž – bourání původních schodišťových prvků jak na schodišti tak na podestě.

15,45m2                     x          2 100,- Kč/m2             =          32 448,- Kč

 1. Odvoz stavební suti na OZO

1kpl                             x          3 000,- Kč/kpl             =          3 000,- Kč

 1. Oplocení schodiště po demontáži zábradlí po dobu provádění prací

1kpl                             x          2 000,- Kč/kpl             =          2 000,- Kč

 1. Modeláž podkladů a příprava na osazení nových teracových prvků

1kpl                             x          10 000,- Kč/kpl           =          10 000,- Kč

 1. Nové schodišťové L prvky – dodávka (každý schod bude ze třech dílů), úprava prvků na místě, osazení

16,6bm                       x          3 950,- Kč/bm             =          65 570,- Kč

 1. Nové obruby, úprava prvků na místě, osazení

6,84bm                       x          1 950,- Kč/bm             =          12 654,- Kč

 1. Dodávka a pokládka teracové dlažby (30x30cm), úprava prvků na místě

6,745m2                     x          1 850,-Kč/m2              =          12 478,-Kč

 1. Dodávka a osazení teracového soklu (dl.30x v.12cm), úprava prvků na místě

2,11bm                       x          1 500,-Kč/bm              =          3 165,-Kč

 1. Napuštění schodišťových profilů ochranným prostředkem určeným pro teraco. (nejedná se o lakování se silnou vrstvou nátěru).

15,45m2                     x          290,-Kč/m2                 =          4 481,- Kč

 1. Demontáž, úprava a montáž zábradlí, dodávka nájezdů pro kočárky

1kpl

x

10 000,- Kč/kpl

=

10 000,- Kč

11. Přesun hmot 10% z částky

148 212,- Kč

 

 

14 821,- Kč

12. Dovoz prvků 1kpl

Cena celkem bez DPH

x

5 000,- Kč/kpl

=

5 000,- Kč

168 034,-Kč

 

Vchod č. 10

 1. Demontáž – bourání původních schodišťových prvků jak na schodišti tak na podestě.

17,5m2                       x          2 100,- Kč/m2             =          36 751,- Kč

 1. Odvoz stavební suti na OZO

1kpl                             x          3 000,- Kč/kpl             =          3 000,- Kč

 1. Oplocení schodiště po demontáži zábradlí po dobu provádění prací

1kpl                             x          2 000,- Kč/kpl             =          2 000,- Kč

 1. Modeláž podkladů a příprava na osazení nových teracových prvků

1kpl                             x          10 000,- Kč/kpl           =          10 000,- Kč

 1. Nové schodišťové L prvky – dodávka (každý schod bude ze třech dílů), úprava prvků na místě, osazení

16,8bm                       x          3 950,- Kč/bm             =          66 360,- Kč

 1. Nové obruby, úprava prvků na místě, osazení

2,95bm                       x          1 950,- Kč/bm             =          5 753,- Kč

 1. Dodávka a pokládka teracové dlažby (30x30cm), úprava prvků na místě

6,84     m2                  x          1 850,-Kč/m2              =          12 654,-Kč

 1. Dodávka a osazení teracového soklu (dl.30x v.12cm), úprava prvků na místě

2,11bm                       x          1 500,-Kč/bm              =          3 165,-Kč

 1. Napuštění schodišťových profilů ochranným prostředkem určeným pro teraco. (nejedná se o lakování se silnou vrstvou nátěru).

17,5m2                       x          290,-Kč/m2                 =          5 075,- Kč

 1. Demontáž, úprava a montáž zábradlí, dodávka nájezdů pro kočárky

1kpl                           x          10 000,- Kč/kpl           =          10 000,- Kč

 1. Přesun hmot 10% z částky   154 758,- Kč                                               15 476,- Kč

 

 1. Dovoz prvků 1kpl                         x          5 000,- Kč/kpl             =          5 000,- Kč

Cena celkem bez DPH                                                                                   175 233,-Kč

 

Vchod č. 12

 1. Demontáž – bourání původních schodišťových prvků jak na schodišti tak na podestě.

18,587m2                   x          2 100,- Kč/m2             =          39 033,- Kč

 1. Odvoz stavební suti na OZO

1kpl                             x          3 000,- Kč/kpl             =          3 000,- Kč

 1. Oplocení schodiště po demontáži zábradlí po dobu provádění prací

1kpl                             x          2 000,- Kč/kpl             =          2 000,- Kč

 1. Modeláž podkladů a příprava na osazení nových teracových prvků

1kpl                             x          10 000,- Kč/kpl           =          10 000,- Kč

 1. Nové schodišťové L prvky – dodávka (každý schod bude ze třech dílů), úprava prvků na místě, osazení

16,68bm                     x          3 950,- Kč/bm             =          65 886,- Kč

 1. Nové obruby, úprava prvků na místě, osazení, osazení nového slepého stupně

5,47bm                       x          1 950,- Kč/bm             =          10 667,- Kč

 1. Dodávka a pokládka teracové dlažby (30x30cm), úprava prvků na místě

6,84     m2                  x          1 850,-Kč/m2              =          12 654,-Kč

 1. Dodávka a osazení teracového soklu (dl.30x v.12cm), úprava prvků na místě

2,11bm                       x          1 500,-Kč/bm              =          3 165,-Kč

 

 1. Napuštění schodišťových profilů ochranným prostředkem určeným pro teraco. (nejedná se o lakování se silnou vrstvou nátěru).

18,587m2                   x          290,-Kč/m2                 =          5 390,- Kč

 1. Demontáž, úprava a montáž zábradlí, dodávka nájezdů pro kočárky

1kpl

x

10 000,- Kč/kpl

=

10 000,- Kč

11. Přesun hmot 10% z částky

161 795,- Kč

 

 

16 180,- Kč

12. Dovoz prvků 1kpl

x

5 000,- Kč/kpl

=

5 000,- Kč

Cena celkem bez DPH

 

 

 

182 974,-Kč

 

 

Upozornění:

 • napojení na 230 V 16 A, 380 V a vodu
 • při pracích vzniká hluk, prach a vibrace, část pracovních procesů jsou prováděny za sucha a

část pracovních procesů jsou prováděny při požití vody

 • ceny jsou uvedeny bez DPH – v případě obytného domu bude účtována 15% DPH k závěrečné ceně.
 • fakturace může být odlišná od CN na základě skutečného provedení. Cena a rozsah bude vyčíslen v soupisu provedených prací a odsouhlaseny
 • fakturace bude provedena se splatností vystavené faktury 14 dnů
 • po dobu provádění bude upravované schodiště celkově uzavřeno
 • dodávka – výroba prvků cca 6-8týdnů před vlastní realizací díla
 • vždy bude realizováno jen jedno schodiště, po ukončení prací na jednom bude probíhat

realizace dalšího schodiště

 • potvrzení cenové kalkulace a objednaní e-mailem
 • termín započetí prací bude naplánován dle vzájemného odsouhlasení

 

Časovost:

Předpoklad celkové realizace jednoho schodiště – demolice dodávka a pokládka cca 5 pracovních dní. Je nutno však přihlédnou k aktuálním povětrnostním podmínkám v době provádění, které mohou významně ovlivnit délku realizaci.